Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ισολογισμός 2020

Τρίτη, 22/03/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ  Μαλεβιζίου στην 11η/12-8-2021 Συνεδρίασή του με την 157/2021 απόφαση, εγκρίνει τα αποτελέσματα χρήσης και τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2020 της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου   σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4483/2017, άρθρο 8, έχει  καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα   ΔΙΑΥΓΕΙΑ (157/2021 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑΨ0ΜΦΟΡΧΖ-ΕΧΞ). 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΙΑΔΑΚΗΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf 157 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 787 KB
2 pdf ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2020 69 KB
3 pdf ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_2020 46 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 22/03/2022

Top