Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 03/12/2021

Γάζι, 26/11/2021
Αρ. Πρωτ. 17306
Αριθμ. Πρόσκλησης   42

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 03-12-2021, και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας   

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (15η).
 2. Έγκριση της με αριθμό 91/2021 απόφασης του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ σχετικά με την έγκριση της 6ης τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ οικονομικού έτους 2021.
 3. Έγκριση της με αριθμό 9/2021 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου σχετικά με την έγκριση της 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 4. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2022 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού.
 5. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ και έγκριση της στοχοθεσίας στα πλαίσια του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης.
 6. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου μετά από διαδικασία τεκμηρίωσης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών) του έργου «Αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας (οδός Σενετάκη) στην ΔΕ Γαζίου».
 7. Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στον Άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 στο Μέτρο 1 : Σύνθετες αστικές αναπλάσεις του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελιστρίας και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τυλίσου » με προϋπολογισμό 750.000,00 €.
 8. Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος, συνολικής έκτασης 1,70 τ.μ, σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής πολεοδομικής ενότητας Αγίας Μαρίνας (Π.Ε.21) του Δήμου Μαλεβιζίου, ως προς την ιδιοκτησία Μανία Γεώργιου και Κουτάντου Αθηνάς.
 9. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων, προς την Δημοτική βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου, από την Ευαγγελία Λαμπιθιανάκη – Παπαδάκη.
 10. Αποδοχή δωρεάς ποσού 5.000,00€ της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ για τη χρηματοδότηση δαπανών πολιτιστικών δράσεων του Δήμου για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.
 11. Αποδοχή δωρεάς ποσού 5.000,00€ της εταιρίας POWER PROFESSIONALS MON. IKE για τη χρηματοδότηση δαπανών πολιτιστικών δράσεων του Δήμου για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.
 12. Αποδοχή δωρεάς ποσού 5.000,00€ της Dr. Μαρία Trumpf – Λυριτζάκη για τη χρηματοδότηση δαπανών πολιτιστικών δράσεων του Δήμου για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.
 13. Αποδοχή δωρεάς ποσού 3.000,00€ της εταιρίας ΕΜΜ.ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΞΤΕ για τη χρηματοδότηση δαπανών πολιτιστικών δράσεων του Δήμου για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.
 14. Άσκηση η μη ανακοπής κατά της με αριθμό 42/2021 διαταγής πληρωμής του   Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να  καταβάλει  ποσόν των 648,96 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης  140,00 €  στην εταιρεία με την επωνυμία «SILK COLOUR Ανώνυμη Βιοτεχνική – Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία».
 15. Έγκριση της μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα.

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 03/12/2021

Top