Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τρίτη, 16/11/2021

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 16-11-2021, και ώρα 1:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας   

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 

 1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (13η).
 2. Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικ. έτους 2020 και σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020 του Δήμου Μαλεβιζίου, για υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση 2ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κρουσώνα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας».
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση της σχολικής μονάδας του 1ου Νηπιαγωγείου Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου.
 5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση της σχολικής μονάδας του 2ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας του Δήμου Μαλεβιζίου.
 6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, πλησίον του Δημοτικού Καταστήματος, για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση του Δημοτικού γυμναστηρίου.
 8. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην οδό Κωνσταντινουπόλεως της Τ.Κ. Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου ποσού 2.411,55 €.
 9. Συμπληρώσεις Δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Γαζίου συνολικού ποσού 290,16 €.
 10. Συμπλήρωση μιας μονοφασικής παροχής στο έργο Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη θέση «Καντρί Καμάρα» της Τ.Κ. Καλεσσών, ποσού 293,07 €.
 11. Αξιολόγηση και αποδοχή τεκμηριώσεων οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν «ασυνήθιστα χαμηλές» του έργου «Αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας (οδός Σενετάκη) στην ΔΕ Γαζίου».
 12. Τροποποίηση Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης V του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.
 13. Πρακτική άσκηση σπουδάστριας Δ.ΙΕΚ στο Δήμο Μαλεβιζίου.
 14. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών τις Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα μίας θέσης (1) ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
 15. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την  Υπηρεσία Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και συγκεκριμένα τριών θέσεων (3) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
 16. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την  Υπηρεσία: Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και συγκεκριμένα μίας θέσης (1) ΔΕ Οδηγών και τριών (3) ΔΕ ελαιοχρωματιστών.
 17. Αποδοχή δωρεάς άνευ ανταλλάγματος της κυκλοφοριακής μελέτης για την «Πιλοτική διαμόρφωση της διασταύρωσης Ελ. Βενιζέλου, Ελ Γκρέκο, Θριάμβου στη Δ.Ε. Γαζίου για την άμεση ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μέχρι την οριστική αναβάθμιση της με διαμόρφωση κυκλικού κόμβου».
 18. Έγκριση της μετάβασης Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα.
 19. Νομιμοποίηση δικηγόρου, Χριστίνας Κοκκινάκη που υπηρετεί στο Δήμο Μαλεβιζίου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία, για συζήτηση αίτησης αναίρεσης κατά ΟΤΕ ΑΕ ενώπιον του ΣτΕ την 02-02-2022.
 20. Λήψη απόφασης με θέμα α) τη σύναψη πρακτικού συμβιβασμού επί της με αριθ. ΓΑ 2425/νΤΜ/379/2021 αναγνωριστικής αγωγής που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ο Δήμος Μαλεβιζίου κατά των εναγομένων αυτής, με αντικείμενο την αναγνώριση της κυριότητας του στο περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο στη Δαμάστα, β) την κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε με την άνω αγωγή του Δήμου Μαλεβιζίου, και γ) την παραίτηση από τα ένδικα μέσα για την προσβολή του πρακτικού συμβιβασμού που θα συναφθεί δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
 21. Λήψη απόφασης με θέμα α) τη σύναψη πρακτικού συμβιβασμού επί της με αριθ. ΓΑ 2423/νΤΜ/378/2021 αναγνωριστικής αγωγής που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ο Δήμος Μαλεβιζίου κατά των εναγομένων αυτής, με αντικείμενο την αναγνώριση της κυριότητας του στο περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο στο Μάραθος, β) την κατάργηση της δίκης που ανοίχθηκε με την άνω αγωγή του Δήμου Μαλεβιζίου, και γ) την παραίτηση από τα ένδικα μέσα για την προσβολή του πρακτικού συμβιβασμού που θα συναφθεί δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
 22. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαλεβιζίου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης για την πράξη «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την υλοποίηση του έργου: Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Ιερών Ναών Παναγίας Ελεούσας & Αγίου Φανουρίου στην Κιθαρίδα και Παναγίας Κεράς στο Σάρχο της Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου».

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16/11/2021

Top