Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ – ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ Κ. ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  (ΟΔΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ ΤΗΣ)»

Τετάρτη, 11/08/2021

Γάζι, 11-8-2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο  στην 20η/9-8-2021 Συνεδρίασή του  με  την 137/2021  (ΑΔΑ: 6ΑΗΣΩΛΣ-Ρ4Λ) απόφασή του, εγκρίνει  την 16/2021 (ΑΔΑ:ΨΤΙΕΩΛΣ-629) απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ – ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ Κ. ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ  (ΟΔΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ ΤΗΣ)».

Η παραπάνω απόφαση  έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει  συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του Δημοτικού  Καταστήματος  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006,  έχει  καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα   ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6ΑΗΣΩΛΣ-Ρ4Λ).      

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Ανακοίνωση 234 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 11/08/2021

Top