Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 30/07/2021

Γάζι, 29/07/2021
Αρ. Πρωτ.   10694
Αριθμ. Πρόσκλησης :  31

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 30 – 07 – 2021 και ώρα 9:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010, για το λόγο ότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για την συνέχεια εκτέλεσης της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου, μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 132629 και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

  1. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης, με απευθείας ανάθεση, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου, μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 132629 και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30/07/2021

Top