Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για δημοσιοποίηση και έκφραση άποψης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με τίτλο «Πράσινο Σημείο» (ΠΣ), Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην θέση Αλμυρός ΤΚ Σκαφιδαρά Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου, με φορέα έργου τον Δήμο Μαλεβιζίου

Δευτέρα, 12/07/2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 & ισχύει με το Ν. 4014/2011 και την ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ45τ.Β/15-1-2014), διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού,  στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, αντίγραφο της με αρ. πρωτ.: 1416/17-6-2021  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για δημοσιοποίηση και έκφραση άποψης για την περιβαλλοντική  αδειοδότηση  του  έργου με τίτλο «Πράσινο Σημείο» (ΠΣ), Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην θέση Αλμυρός ΤΚ Σκαφιδαρά Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου, με φορέα έργου τον Δήμο  Μαλεβιζίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και πληροφορίες της παραπάνω Μ.Π.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

α) από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων  της  Περιφέρειας   Κρήτης (Περιφερειακό Κατάστημα  -Πλ.Ελευθερίας, γραφείο Α6 τηλ. 2813-400.233, Fax: 2813-400.232, αρμόδια κ. Νίκη Βαρδιάμπαση)

β) από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ηρακλείου (αρμόδιος κ. Κριτσωτάκης Μαρίνος  τηλ. 2813-410.110) και

γ) από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης-Τμήμα Περιβαλλοντικού &Χωρικού Σχεδιασμού  (Λ. 62 Μαρτύρων 417 & Μ.Παρλαμά 2, αρμόδιος κ. Χ.Μακρυγιάννης τηλ. 2810-529.268).

Κατάθεση σχετικών ενστάσεων και απόψεων θα γίνεται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο.

Για την τιμολόγηση και πληρωμή των εξόδων δημοσίευσης της ανακοίνωσης παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Δήμο Μαλεβιζίου, αρμόδιος κ. Τζεδάκης Κων.  Τηλ. 2813-400600.    Εmail: tzedakis@malevizi.gr

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Παύλος Μπαριτάκης

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ216 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12/07/2021

Top