Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Μαλεβιζίου

Δευτέρα, 31/05/2021

O Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου ενημερώνει ότι η κατάθεση των αιτήσεων για εγγραφή στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μαλεβιζίου, παρατείνεται έως 10 Ιουνίου 2021 με βάση την απόφαση 44/2021 του Δ.Σ.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  https://aitisi.dokappam.gr/

Επίσης μπορούν να γίνουν και διορθώσεις σε ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί μόνο μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων. Δηλαδή μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31/05/2021

Top