Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Τρίτη, 06/04/2021

Γάζι, 02/04/2021
Αρ. Πρωτ. 4332
Αριθμ. Πρόσκλησης   12

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη  06 – 03 – 2021, και από 9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. θα γίνει δια περιφοράς  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20651/02.04.2021 (ΦΕΚ 1308/2021, τ.β), προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μενέλαος Μποκέας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η    

 1. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Μαλεβιζίου με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ) για την εκπόνηση της μελέτης, για την εναρμόνιση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Μαλεβιζίου με το νέο Εθνικό Σχέδιο.
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων & ανάπλαση πλατείας Ρογδιάς».
 3. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κρουσώνα του Δήμου Μαλεβιζίου».
 4. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για θέματα βιώσιμης κινητικότητας».
 5. Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας από Μονή προς Τύλισος (Περιοχή Φλέγα)».
 6. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Φόδελε».
 7. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού και νηπιαγωγείου Τυλίσου».
 8. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Τυλίσου».
 9. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας της Τ.Κ. Ροδιάς».
 10. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση βατότητας Δημοτικής οδού Φόδελε».
 11. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Τ.Κ. Καλεσών».
 12. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων στο Δήμο Μαλεβιζίου» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 13. Αποδοχή δωρεάς άνευ ανταλλάγματος από την Σίτη Μαρία της κυκλοφοριακής μελέτης «Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την δημιουργία προσωρινής διαδρομής κίνησης ποδηλάτου στην Αμμουδάρα».

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 06/04/2021

Top