Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων των υποψηφίων για τον Διαμεσολαβητή για την ΣΟΧ7/2020 Κρήτη

Τετάρτη, 10/03/2021

Από το ΔΟΚΑΠΠΑ Μαλεβιζίου ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων των υποψηφίων για τον Διαμεσολαβητή για την ΣΟΧ7/2020 Κρήτη.

Επισημαίνεται ότι για λόγους Προστασίας των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και δη της ψευδωνυμοποίησης, οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους Πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους.

Κατά των Πινάκων, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από τις 6 Μαρτίου 2021 ημέρα Σάββατο και λήγει στις 15 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα. Η ένσταση θα πρέπει να αποσταλεί αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. Επιπλέον, για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με τη ΕΕΤΑΑ στα τηλέφωνα: 213 1320 742 και 213 1320 744.

Δεδομένου ότι πριν την τοποθέτηση του προσωπικού στα Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης θα υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης, η διαδικασία προσλήψεων θα πραγματοποιηθεί μετά από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ και την ενδεχόμενη αναμόρφωση των Πινάκων.

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Ανακοίνωση 429 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10/03/2021

Top