Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με Τηλεδιάσκεψη

Πέμπτη, 18/02/2021

Γάζι 18-2-2021
Αριθ. πρωτ: 2417
Αριθμ. Πρόσκλησης :4

Tην Δευτέρα 22-2-2021  θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου με τηλεδιάσκεψη, με  ώρα έναρξης 9.00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της με αριθμό Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147:« Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00», προκειμένου να ληφθούν  αποφάσεις  στα παρακάτω θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Γρηγορίου Φασουλάκη)

 1. Μίσθωση ακινήτου για χρήση   ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων, εντός του οικισμού Γαζίου.
 2. Αναπροσαρμογή μισθωμάτων ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος Μαλεβιζίου για το έτος 2021.
 3. Συμμετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Κ.Ο.Μ.Μ. -Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ.
 4. Εξέταση αιτήματος Αθλητικού Συλλόγου Δαμάστας για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού γηπέδου Δαμάστας.
 5. Παράταση μίσθωσης του Δήμου στην ΔΕΗ Α.Ε. για την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στο δώμα του Δημαρχείου , για την περίοδο 1-1-2021 έως 31-12-2022.
 6. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Γαζίου.
 7. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου για τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Μαλεβιζίου.
 8. Ονομασία δρόμου στην περιοχή «ΛΕΥΚΑΔΙΑ», Ροδιάς

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Γεωργίου Πετούση)

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ»
 2. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επι της οδού Μελιδονίου ΤΚ Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου (3/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην ΤΚ Φόδελε Δήμου Μαλεβιζίου (4/2021 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

(δια του Αντιδημάρχου Μιχαήλ Αλμπαντάκη)

 1. Συνεργασία άνευ ανταλλάγματος, του Δήμου Μαλεβιζίου με το εγκεκριμένο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων, ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α. Ε.
 2. Γνωμοδότηση επί της θεωρημένης μελέτης οριοθέτησης υδατορεμάτων παρακείμενα του σταθμού μετατροπής του ΑΔΜΗΕ ΑΕ εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού Δαμάστας στη ΔΕ Τυλίσου Δήμου Μαλεβιζίου της ΠΕ Ηρακλείου.

ΔΟΚΑΠΠΑΜ

(δια της  Προέδρου Μαρίνας Βογιατζή)

 1. Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του ΔΟΚΑΠΠΑΜ (10/2021 απόφαση ΔΟΚΑΠΠΑΜ)

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 01/11/2021

Top