Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Απολογισμός Κληροδοτήματος Μελισσείδη έτους 2019

Τρίτη, 16/02/2021

Η Επιτροπή Διαχείρισης  του   Κληροδοτήματος  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ  (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)  στην 3 / 2020 Συνεδρίασή της, με την   06 / 2020 (ΑΔΑ : ΩΘ5ΡΩΛΣ-ΓΝΖ) απόφαση , εγκρίνει   τον απολογισμό  και ισολογισμό  Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη έτους 2019.

Επισυνάπτονται οι Πίνακες απολογισμού – ισολογισμού έτους 2019.  

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Απολογισμός Έτους 2019 837 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19/02/2021

Top