Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ»

Τρίτη, 16/02/2021

Δεδομένου την αποχή που έχουν προκηρύξει οι Ομοσπονδίες για αποχή των μελών από όλες τις διαδικασίες των Επιτροπών του Ν. 4412/2016 και όλων των Τεχνικών Επιτροπών για διαγωνισμούς που είναι σε ισχύ έως 26/02/2021 (όπως κοινοποιήθηκε με την 16/11/2020 Εξώδικη Γνωστοποίηση των ΠΟΕ ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ και ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης του παραπάνω διαγωνισμού θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία μετά τις 26/02/2021 μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία και θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Γάζι, 15-02-2021

Ο αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Πετούσης Γεώργιος

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16/02/2021

Top