Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Απόφαση για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επι της οδού Γορτύνης στην Αγία Μαρίνα Κοινότητας Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου

Πέμπτη, 31/12/2020

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  στην 5η/4-12-2020 Συνεδρίασή της , με την 16/2020  (ΑΔΑ:  ΩΕ59ΩΛΣ-ΟΕΓ) απόφασή της , εγκρίνει  την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επι της οδού Γορτύνης στην Αγία Μαρίνα Κοινότητας Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου.

Η παραπάνω απόφαση  έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει  συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του Δημοτικού  Καταστήματος  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006,  έχει  καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gov.gr) και στο πρόγραμμα   ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:  ΩΕ59ΩΛΣ-ΟΕΓ.  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Απόφαση 16/2020 188 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31/12/2020

Top