Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Απόφαση για την απαλλαγή ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από επιχειρήσεις που διέκοψαν την  λειτουργία τους για όσο χρονικό διάστημα ίσχυσαν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνoϊού COVID-19

Πέμπτη, 31/12/2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο   στην 25η/14-12-2020 Συνεδρίασή του , με την 207/2020  (ΑΔΑ:99ΘΑΩΛΣ-Ζ65) απόφασή του , εγκρίνει  την 429/2020 απόφαση (ΑΔΑ : ΩΡΕ6ΩΛΣ-ΧΕΖ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

Απαλλαγή ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από επιχειρήσεις που διέκοψαν την  λειτουργία τους για όσο χρονικό διάστημα ίσχυσαν οι περιορισμοί των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνoϊού COVID-19.

Η παραπάνω απόφαση  έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει  συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του Δημοτικού  Καταστήματος  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006,  έχει  καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gov.gr) και στο πρόγραμμα   ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:  99ΘΑΩΛΣ-Ζ65.    

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

  

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf Απόφαση 207/2020311 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31/12/2020

Top