Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Απόφαση για Προέλεγχο και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, Δήμου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2019 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τους

Πέμπτη, 31/12/2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Μαλεβιζίου στην 21η/6-11-2020 Συνεδρίαση, με την 180/2020 (ΑΔΑ:  62ΞΒΩΛΣ-ΨΛΤ) απόφασή του, εγκρίνει το παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, Δήμου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2019 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τους.

Η παραπάνω απόφαση  έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει  συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων  του Δημοτικού  Καταστήματος  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006,  έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gov.gr) και στο πρόγραμμα   ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:  62ΞΒΩΛΣ-ΨΛΤ).      

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Απόφαση 180/2020 319 KB

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31/12/2020

Top