Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης (Οικονομική Επιτροπή) Κληροδοτήματος Εμμ. Μελισσείδη

Πέμπτη, 12/11/2020

Γάζι, 06/11/2020
Αρ. Πρωτ: 18644
Αριθμ. Πρόσκλησης: 3

Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 13 – 11 – 2020 θα γίνει  δια περιφοράς  συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, σύμφωνα με τις διατάξεις, και του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 – ΦΕΚ τεύχος Β 4899/6.11.2020, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΚΕΑΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1.Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού οικον. έτους 2019

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 12/11/2020

Top