Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με Τηλεδιάσκεψη

Τετάρτη, 04/11/2020

Γάζι 29-10-2020
Αριθ. Πρωτ.:18008
Αριθμ. Πρόσκλησης :22

Την  Παρασκευή   6-11-2020  θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου με τηλεδιάσκεψη ,  με ώρα έναρξης   13:30 μ.μ.,  λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σύμφωνα με το ΦΕΚ 4484 Β΄/11-10-2020, ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 με θέμα: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Γρηγορίου Φασουλάκη)

  1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (17η) του Δήμου οικονομικού έτους 2020 .
  2. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας εκτίμησης ακινήτου στην Λ. Καλοκαιρινού 190 και Ματίου στην πόλη του Ηρακλείου.
  3. Ανασυγκρότηση Δ. Σ. της Α΄ βάθμιας Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου», λόγω δήλωσης παραίτησης τακτικού μέλους  .

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(δια του Αντιδημάρχου Γεωργίου Πετούση)

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Εμμανουήλ Σπυριδάκη & Γεωργίου Κουράκη περί χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο συνιδιοκτησίας τους, στη θέση «Μούφακας» στο ΒΙΟΠΑ Τυλίσου, για εγκατάσταση αποθήκευσης υγραερίου με εμφιαλωτήριο (8/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.) .

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 04/11/2020

Top