Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου με Τηλεδιάσκεψη

Τετάρτη, 04/11/2020

Γάζι 29-10-2020
Αριθ. Πρωτ.:18007
Αριθμ. Πρόσκλησης :21

Την  Παρασκευή  6-11-2020   θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου  με τηλεδιάσκεψη ,  με ώρα έναρξης 13:00,  λόγω των νέων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σύμφωνα με το ΦΕΚ 4484 Β΄/11-10-2020, ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450 με θέμα: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, Δήμου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2019 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τους.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 04/11/2020

Top