Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 30/10/2020

Γάζι 22 / 10 / 2020
Αριθμ. Πρόσκλησης 37
Αρ. Πρωτ. 17649

Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 27-10-2020 και ώρα 14:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

1. Έγκριση απολογισμού Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. οικονομικού έτους 2018
2. Έγκριση απολογισμού Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. οικονομικού έτους 2019
3. Έγκριση διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Διαμόρφωση-Ανάπλαση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, οδών, πεζοδρόμων, κήπων και πλατειών οικισμού Φόδελε» και υποβολής του στο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ».
4. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στην περιοχή Αμμουδάρας έως τον Αλμυρό ποταμό , για τη στέγαση των Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου
5. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στα Άνω Καλέσα για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
6. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στην Αγία Μαρίνα (Τσαλικάκι) για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
7. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της με αριθμό 392/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλλει ποσό 94.550,00 € στην ΜΙΝΟΑΝ ΜΑΡΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΚΕ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης ποσού 2.150,00 €.
8. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσας για δεύτερη φορα υπ’ αριθ . 227/2020 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκ του Δήμου μας 17866) με την οποία επιδικάζεται στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ το ποσό των 10.185,36 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 180 €, ( σχετ η υπ’ αριθ. 285 /2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής)
9. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσας για δεύτερη φορα υπ’ αριθ υπ’ αριθ. 229/2020 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκ του Δήμου μας 17864) με την οποία επιδικάζεται στην εταιρεία ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ το ποσό των 19.530,00 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 280 €, ( σχετ η υπ’ αριθ. 286 /2020 αποφαση της Οικονομικής Επιτροπής )
10. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσα για δεύτερη φορα υπ’ αριθ υπ’ αριθ. 226 /2020 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκ του Δήμου μας 17867) με την οποία επιδικάζεται στην εταιρεία ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ το ποσό των 8848,64 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 160 €, (σχετική η υπ’αριθμ. της υπ’ αριθ. 287 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
11. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσα για δεύτερη φορα υπ’ αριθ υπ’ αριθ. 225 /2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκ του Δήμου μας 17861) με την οποία επιδικάζεται στον Μιχαήλ Τσιχλά το ποσό των 14281,16 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 160 €, (σχετ η της υπ’ αριθ. 288 /2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής)
12. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσα για δεύτερη φορα υπ’ αριθ υπ’ αριθ. 228 /2020 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκ του Δήμου μας 17862) με την οποία επιδικάζεται στον Εμμανουήλ Παραχεράκη το ποσό των11829,60 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 180 (σχετ η υπ’ αριθ. 289 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
13. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 23-10-2020 επιδοθείσα για δεύτερη φορα υπ’ αριθ υπ’ αριθ. 360 /2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείουυ Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται το ποσό των 186928,88 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 4260 €, στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ (σχετ η υπ’ αριθ. 340/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
14. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσα για δεύτερη φορά (αρ πρωτοκ του Δήμου μας 17835/2020) υπ’ αριθ. 246/2020 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται στον Ιωάννη Μακατουνάκη το ποσό των 18612,40 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 200 €, (σχετική η 363/2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής)
15. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 23-10-2020 επιδοθείσα για δεύτερη φορα υπ’ αριθ υπ’ αριθ. 376 /2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκ του Δήμου μας 17757) με την οποία επιδικάζεται το ποσό των 52402,40 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1200 €, στον Ιωάννη Τσακαλάκη (σχετ η υπ’ αριθ 353/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
16. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά των από 23-10-2020 επιδοθεισών για δεύτερη φορα υπ’ αριθ. 310/2020 και 311/2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείουυ Ηρακλείου (αρ πρωτοκ του Δήμου μας 17766 και 17764) με τις οποίες επιδικάζεται στην ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ποσό των 26242,12 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 603 € και το ποσόν των 23947,95 πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 552 ευρώ (σχετ οι υπ’ αριθ.283/2020 και 284/2020αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
17. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά των από 23-10-2020 επιδοθεισών για δεύτερη φορά υπ’ αριθ. 316/2020, 317,318/2020 και 320/2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αρ πρωτοκ του Δήμου μας 17767, 17769,17770, και 17761 ) με τις οποίες επιδικάζεται στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΚΑΤ ΑΕ» αντιστοίχως το ποσόν των το ποσό των 55273,00 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1264€, το ποσόν των 57188,80 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1308€, το ποσό των 59210,00 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1354€, το ποσό των 38990,71 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 894€, (σχετικές οι αποφάσεις 296/2020, 295/2020. 297/2020 και 298/2020 της Οικονομικής Επιτροπής )
18. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά των από 23-10-2020 επιδοθεισών για δεύτερη φορά υπ’ αριθ. 235/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και 372/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με τις οποίες επιδικάζεται α) στον Ιωάννη Στρατάκη του Αντωνίου το ποσόν των 11718,00 ευρώ € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 200 € και το ποσόν των 58379,30 ευρώ € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1335 € αντιστοίχως και β) στον Ιωάννη Στρατάκη του Κωνσταντίνου το ποσόν των 14508,00 ευρώ € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 200 € και το ποσόν των 42953,60 ευρώ € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 985€ αντιστοίχως (σχετ οι υπ’ αριθ. 290/2020 και 354/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
19. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 23-10-2020 επιδοθείσας για δεύτερη φορα υπ’ αριθ. 331/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται το ποσόν των 33425,08 ευρώ € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 744 €. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΟΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» (σχετ η υπ’ αριθ. 293/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
20. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 23-10-2020 επιδοθείσας για δεύτερη φορα υπ’ αριθ. 332/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται το ποσόν των ποσόν των 22034,26 ευρώ € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 508 €. στον Νικόλαο Πατραμάνη (σχετ η υπ’ αριθ. 292/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
21. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 23-10-2020 επιδοθείσας για δεύτερη φορα υπ’ αριθ. 366/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται το ποσόν των ποσόν των89933,48 ευρώ € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 2050 €. €. στον Iωάννη Γαυγιωτάκη (σχετ η υπ’ αριθ. 342/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
22. Άσκηση η μη ανακοπής κατ’ αρθρο 633παρ 2 ΚΠολΔ κατά της από 23 10-2020 επιδοθείσας για δεύτερη φορα υπ’ αριθ. 365/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Ηρακλείου με την οποία επιδικάζεται το ποσόν των ποσόν των 86962,42 ευρώ € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 2040 €. στον Μύρωνα Φραγκιουδάκη (σχετ η υπ’ αριθ. 343/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
23. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά των από 23-10-2020 επιδοθεισών για 2η φορά υπ’ αριθ. 339/2020 και 370/2020 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17797/2020 και 17796/2020) με τις οποίες διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Γεώργιο Κουτεντάκη το ποσό των 57.970,00 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1325 € και το ποσό των 49.748,80 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1.138 € αντιστοίχως (σχετικά οι υπ’ αριθ. 299/2020 και 345/2020 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής)
24. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 23-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 340/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17847/2020 με την οποία με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Ιωάννη Καπετάνιο το ποσό των 73.779,88 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1685 € (σχετικά η υπ’ αριθ. 321/9-10-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
25. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 237/2020 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17863) με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην εταιρία με την επωνυμία “ΠΙΛΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΠΙΛΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΠΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” το ποσό των 6.616,60 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 200 € (σχετικά η 322/9-10-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
26. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά των από 23-10-2020 επιδοθεισών για 2η φορά υπ’ αριθ. 239/2020, 240 και 241/2020 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17802, 17803 και 17801) με τις οποίες διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην εταιρεία με την επωνυμία “ΥΔΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία” το ποσό των 14.892,40 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 150 € ποσό των 19.058,80 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 250 € ποσό των 8.277,00 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 150 € (σχετικά οι υπ’ αριθ. 324, 325 και 326/9-10-2020 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής)
27. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 23-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 249/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17795) με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΓΡΥΛΟΣ Μ. – ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ» το ποσό των 6.353,84 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού των 1524,92 € που θα πρέπει να καταβληθεί κατά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου είσπραξης, ήτοι συνολικά 7.878,76 €, και πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 210 € (σχετικά η υπ’ αριθ. 346/15-10-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
28. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 23-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 361/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17800) με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Νικόλαο Μανουρά το ποσό των 44.044,80 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1.008 € (σχετικά η 347/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
29. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 364/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17842) με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην εταιρεία «Ν. & Ε. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΟΕ» το ποσό των 61.264,38 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1400 € (σχετικά η 344/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
30. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 355/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17840) με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Φραγκιουδάκη Εμμανουήλ το ποσό των 24.694,60 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 568 € (σχετικά η υπ’ αριθ. 330/9-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
31. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 23-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 352/2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17843) με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην Ξενικάκη Κωνσταντίνα το ποσό των το ποσό των 50.511,40 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1152 € (σχετικά η υπ’ αριθ. 327/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
32. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 363/2020 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17868) με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Ιωάννη Καρανδινάκη το ποσό των 49.649,60 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1130 € (σχετικά η υπ’ αριθ. 328/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
33. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 324/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17860) με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Στυλιανό Βαρδαλαχάκη το ποσό των 100.409,00 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 2.290 € (σχετικά η απόφαση 300/2020 της Οικονομικής Επιτροπής)
34. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 347/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στη Μαρία Κουτεντάκη (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17865) το ποσό των 29.859,20 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 680 (σχετικά η 323/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
35. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 323/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 178689) με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην εταιρεία ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ το ποσό των 29.887,64 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 685 € (σχετικά η υπ’ αριθ. 329/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
36. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά των από 23-10-2020 επιδοθεισών για 2η φορά υπ’ αριθ. 353/2020 και 354/2020 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17768 και 17765) με τις οποίες διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ το ποσό των 33858,20 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 780 και το ποσό των 36.909.59 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 850 (σχετικά οι υπ’ αριθ. 301/2020 και 302/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής)
37. Άσκηση ή μη ανακοπής κατ’ άρθρο 633§2 ΚΠολΔ κατά της από 23-10-2020 επιδοθείσης για 2η φορά υπ’ αριθ. 343/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αριθ. πρωτ. Δήμου Μαλεβιζίου 17763) με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ το ποσό των το ποσό των 61479,53 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 1405 € (σχετικά η υπ’ αριθ. 303/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
38. Παραίτηση από άσκηση ενδίκων μέσων κατά του πρακτικού συμβιβασμού που θα συναφθεί δυνάμει της υπ’αριθ. 163/20 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
39. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ. 400/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αρ. πρωτ. δήμου Μαλεβιζίου 17875/26-10-2020) με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Μηνά Μανιαδή του Μιχαήλ (ΑΦΜ 073312079) το ποσό των 24.800,00 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 570 €
40. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ. 401/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αρ. πρωτ. δήμου Μαλεβιζίου 17876/26-10-2020) με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στον Εμμανουήλ Παπαδοκαλάκη του Αδαμαντίου (ΑΦΜ 062485692) το ποσό των 24.753,48 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 570 €
41. Άσκηση ή μη ανακοπής, αίτησης αναστολής και υποβολής αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της από 26-10-2020 επιδοθείσης υπ’ αριθ. 402/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (αρ. πρωτ. δήμου Μαλεβιζίου 17877/26-10-2020) με την οποία διατάσσεται ο δήμος Μαλεβιζίου να καταβάλει στην εταιρία «Μηνάς Μανιαδής – Εμμανουήλ Παπαδοκαλάκης ΟΕ» (ΑΦΜ 801126769) το ποσό των 21.067,60 € πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 485 €

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30/10/2020

Top