Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 30/10/2020

Γάζι, 29 / 09 / 2020
Αριθμ. Πρόσκλησης 39
Αρ. Πρωτ. 18072

Σήμερα Πέμπτη 29-10-2020 και ώρα 14.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/ 2010, προκειμένου να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως καθώς σήμερα επεδόθη διαταγή πληρωμής από τη ΔΕΗ ιδιαίτερα μεγάλου ύψους και καθίσταται επείγουσα η λήψη απόφασης ώστε σε περίπτωση μη άσκησης ανακοπής να επισπευτεί η τελεσιδικία και είναι δυνατή η ένταξη στο τρέχον πρόγραμμα επιδότησης «ΑΞΙΑ» για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις των ΟΤΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4375/2020.

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 410/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποίαν επιδικάζεται στη ΔΕΗ ΑΕ το ποσόν των 1.002.840,64 πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης 16.815 ευρώ (αρ πρωτοκ εισερχομένων του Δήμου μαε 18069/2020)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μενέλαος Μποκέας

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30/10/2020

Top