Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για Νέα Προθεσμία Υποβολής των Προσφορών που αφορά το έργο: «Ανάπλαση Χώρων Κοιμητηρίου Πεσόντων Ολοκαυτώματος Δαμάστας», λόγω βλάβης του ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 11/09/2020

Γάζι, 11/09/2020
Αριθμ. πρωτ.: 14817

  Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει των:

  1. Εγγράφου με αριθμό πρωτοκόλλου : 24666 ΕΞ 2020/058-09-2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περί «Πιστοποίησης Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ

Προμήθειες & Υπηρεσίες, ΚΗΜΔΗΣ και Διαδικτυακής Πύλης “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ».

  1. Την υπ` αριθμόν 258/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας (ΑΔΑ:ΨΦΗΤΩΛΣ-ΥΞ8), περί του ορίσμού νέων ημερομηνίών, κατάθεσης προσφορών και  αποσφράγισης των προσφορών αντίστοιχα, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ», λόγω βλάβης του ΕΣΗΔΗΣ.

Η νέα προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται η  18η/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η νέα ημερομηνία και ώρα  αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών είναι η  22η/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ.

Η Διευθύντρια της ΤΥ

Παπαδάκη Ειρήνη

 

Σχετικά αρχεία

#ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
1pdf Ανακοίνωση Μεταφοράς Ημερομηνιών_signed664 KB
2pdf Τεχνική Αδυναμία ΕΣΗΔΗΣ604 KB
3pdf 258 Ορισμός Νέας Ημερομηνίας330 KB

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11/09/2020

Top