Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Παρασκευή, 31/07/2020

Γάζι, 28/07/2020
Αριθ. πρωτ: 448
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : 8

Σας καλούμε την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ώρα 11:00πμ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (με φυσική παρουσία) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/19, προκειμένου να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Εξέταση αιτημάτων μισθωτών κυλικείων για ρύθμιση των οφειλών τους.
2. Κατακύρωση αποτελέσματος επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο , στο Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς.
3. Εξέταση αιτήματος 1ου ΔΣ Αγ Μαρίνας για μετεγκατάσταση εργαστηρίου πληροφορικής.

Η Πρόεδρος

Επταμηνιτάκη Μαγδαληνή

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 03/08/2020

Top