Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Οδηγίες για την ομαλή επαναλειτουργία των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των κτιριακών σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Μαλεβιζίου που έμειναν κλειστά λόγω της πανδημίας του COVID-19

Δευτέρα, 11/05/2020

 Γάζι,   08/5/2020
Αρ. Πρωτ.: 939

Μετά την ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών για την σταδιακή επαναλειτουργία σχολείων, η  ΔΕΥΑΜ συστήνει στους διαχειριστές των κτιρίων, εν όψει ή και κατά την επιστροφή τους σε κανονική λειτουργία, να αφήνουν τις βρύσες ανοιχτές για τουλάχιστον τρία λεπτά, προκειμένου να απομακρυνθεί το νερό που έχει εγκλωβιστεί στα εσωτερικά δίκτυα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μόλις το νερό επανέλθει στη σταθερή, συνήθη θερμοκρασία του τρεχούμενου νερού (έλεγχος με τo χέρι), μπορούν να κλείνουν τις βρύσες. Επίσης, συνιστάται να τραβήξουν τα καζανάκια σε όλους τους χώρους υγιεινής των κτιρίων, στην ίδια λογική της επανακυκλοφορίας του νερού στο εσωτερικό δίκτυο τους.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει εγκατεστημένη δεξαμενή αποθήκευσης νερού, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σωστός καθαρισμός των δεξαμενών ύδρευσης των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς το νερό υφίσταται αλλοιώσεις ως προς τα μικροβιολογικά και φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά του, σε περιπτώσεις  μη συνεχούς χρήσης (ειδικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα).

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο της κοινωνικής και εταιρικής της ευθύνης, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες  αντιμετώπισης του Κορονοϊού, έχει προχωρήσει στην αύξηση της ποσότητας χλωρίου στα δίκτυα ύδρευσης της, σύμφωνα και με την με αρ.πρωτ. Δ1(δ)/ ΓΠ16481/14-03-2020 Εγκύκλιο με θέμα «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης».

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την ενημέρωση των σχολικών μονάδων του Δήμου Μαλεβιζίου.

Η ΔΕΥΑΜ είναι στη διάθεση σας  για οποιαδήποτε περεταίρω σχετική πληροφορία.

             Η Τεχνική Δ/τρια                                                                                                                  Ο Γενικός  Δ/ντης  της ΔΕΥΑΜ

Παρασκευή Μπαρτσίδη                                                                                                              Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc                                                                                                         Οικονομολόγος ΠΕ

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Ενημέρωση για Επαναλειτουργία Σχολείων - Υδρευση 47 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11/05/2020

Top