Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΚΕΠ Μαλεβιζίου: Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών

Δευτέρα, 30/03/2020

Από τη Διεύθυνση ΚΕΠ Δήμου Μαλεβιζίου ενημερώνονται οι δημότες ότι σύμφωνα με την με αριθμό οικ.7542 ΕΞ/24-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για όσο διάστημα ισχύει το μέτρο του προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας, τα ΚΕΠ θα λειτουργούν με κλειστή είσοδο για το κοινό. Θα παρέχουν εξυπηρέτηση δια ζώσης μόνο κατόπιν προσυνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη  διεκπεραίωσης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας).

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα ΚΕΠ θα λειτουργούν είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ», είτε με την αποδοχή τηλεφωνικών αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 01/11/2021

Top