Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Έκτακτη Ανακοίνωση για το Συνοπτικό διαγωνισμό Μελέτης λόγω Λήψης Μέτρων κατά του Κορονοϊού-Επικαιροποίηση-Τροποποίηση της Μελέτης «Ανάπλαση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου»

Δευτέρα, 16/03/2020

Δεδομένου τα μέτρα προστασίας κατά του Κορονοϊού, σας ενημερώνουμε ότι το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς για τη συγκεκριμένη μελέτη θα το βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, από την οποία μπορείτε να το προμηθευτείτε.

Για τυχόν πληροφορίες ισχύει το άρθρο 2.3 της Διακήρυξης, δηλαδή ερωτήματα που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα και κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων μέχρι τη Δευτέρα 16/03/2020, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας,  οι απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, με σκοπό να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Προς το παρόν, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφοράς στη συγκεκριμένη μελέτη παραμένει η Δευτέρα 23/3/2020 και ώρα 10:00πμ και η οποιαδήποτε κατάθεση προσφοράς πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας μας μέχρι αυτή την ημερομηνία και ώρα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Οικονομική Προσφορά 492 KB

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 01/11/2021

Top