Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ο Δήμος Μαλεβιζίου απέκτησε Γραφείο Τουρισμού!

Τρίτη, 10/03/2020

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία, ενδεικτική της σημασίας που αποδίδεται στον τομέα του τουρισμού, προχώρησε ο Δήμος Μαλεβιζίου με την ενεργοποίηση Γραφείου Τουρισμού στο Δήμο. Πρόκειται για ενέργεια στην οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, καθώς βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ανάπτυξη της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου, αλλά και το στόχο για τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό της περιοχής.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΑΕΔΗΜ σε συνεργασία με το Δήμο Μαλεβιζίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού ότι έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν στο αρμόδιο Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού (όπως είναι ο πλήρης τίτλος) ανακοινώσεις για πιθανές θέσεις εργασίας για ανάρτησή τους προς ενημέρωση του κοινού.
Το Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού του Δήμου Μαλεβιζίου στελεχώθηκε με τον υπάλληλο αορίστου χρόνου Δρ. Γιώργο Τριανταφύλλου (MSc, PhD), με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα του τουρισμού και της εκπαίδευσης. Το Γραφείο υπάγεται στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, της οποίας προΐσταται η κα. Καλλιόπη Σμαραγδή. Στοιχεία επικοινωνίας: 2810822236, tourism@malevizi.gr

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10/03/2020

Top