Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης (Οικονομική Επιτροπή) Κληροδοτήματος Εμμ. Μελισσείδη

Πέμπτη, 05/03/2020

 Γάζι 28-02-2020
Αρ. Πρωτ: 3704
Αριθμ. Πρόσκλησης :1

Αγαπητέ συνάδελφε, Πέμπτη 05-03-2020 και ώρα 9:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α           Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη οικονομικού έτους 2020.
2. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση παλαιωμένων συλλεκτών δικτύου άρδευσης στην Δ.Κ. Φόδελε».
3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Φόδελε προς Μονή Αγ Παντελεήμονα».

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 05/03/2020

Top