Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού στο Δήμο Μαλεβιζίου

Πέμπτη, 05/03/2020

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους δημότες ότι στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης λειτουργεί Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού. Στις αρμοδιότητες του Γραφείου εντάσσεται και η μέριμνα για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι δημότες μπορούν να απευθύνονται για αναζήτηση εργασίας (που σχετίζεται κυρίως με τον τομέα του τουρισμού) στο Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού, αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: tourism@malevizi.gr ή απλά καλώντας στο τηλέφωνο 2810- 822236 (κ. Γεώργιος Τριανταφύλλου) & 2815-200052 (κα. Καλλιόπη Σμαραγδή).

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 05/03/2020

Top