Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με α/α 83650

Τετάρτη, 26/02/2020

Γάζι,   26/02/2020
Αριθ. Πρωτ.: 300

Θέμα: Παροχή Διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΑΘΟΥ, ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» με α/α 83650

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 300/19-02-2020 έγγραφο της εταιρείας Dialynas S.A. για παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό του θέματος, σας αποστέλλουμε τις απαντήσεις της Υπηρεσίας μας.

         Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της  ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου
Αναστάσιος Λιαδάκης

Συνημμένα

  • Το με αρ. πρωτ. 300/19-02-2020 έγγραφο της εταιρείας Dialynas S.A.
  • Το έγγραφο με τις απαντήσεις της ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Παροχή Διευκρινήσεων

  1. Για την ΕΕΛ Γωνιών ο πληθυσμός σχεδιασμού θα είναι  469 ΙΚ.

          Τα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού είναι τα ακόλουθα (θέρος 20ετίας):

  • Mέση ημερήσια παροχή λυμάτων = 100*10-3 m3/d/ ΙΚ *469 ΙΚ =46,9 m3/d
  • Mέγιστη ημερήσια παροχή λυμάτων = 200*10-3 m3/d/ ΙΚ *469 ΙΚ =93,8 m3/d
  • Mέγιστη ωριαία παροχή λυμάτων = 93,8 m3/24 hr *3,00 (αδιάστατος συντελ.) =11,73 m3/hr
  • Μέγιστο ημερήσιο οργανικό φορτίο = 60* 10-3 kg BOD /d/ΙΚ *469 ΙΚ = 28,14 kg BOD/d

Επισημαίνεται ότι οποιοιδήποτε επιπλέον υπολογισμοί απαιτηθούν για τη διαστασιολόγηση της ΕΕΛ των  Γωνιών από κάθε υποψήφιο προμηθευτή, ο πληθυσμός σχεδιασμού  θα ληφθεί  ίσος με  469 ΙΚ.

  1. Δεκτό είναι κάθε σύστημα προεπεξεργασίας, αρκεί να πληροί-ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις :

     – Αφαίρεση-συγκράτηση των αιωρουμένων στερεών και λιπών

     – Βιοσταθεροποίηση των στερεών

     – Ασφαλή υγειονομικά και περιβαλλοντικά διαχείριση των υπολειμμάτων

  1. Δεν μπορεί να αφαιρεθεί ο μετρητής παροχής στην είσοδο της ΕΕΛ, όπως ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη. (παρ. 2.3.2).
  2. Το πραγματικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που θα επωμίζεται – πληρώνει ο ανάδοχος περιορίζεται αμιγώς στις καταναλισκόμενες kWH του συστήματος επί την τεκμαρτή τιμή των 0,13 €/KWH και δεν περιλαμβάνει πρόσθετα κόστη όπως πάγια, χρεώσεις δήμου κλπ.Η Τεχνική Δ/ντρια της ΔΕΥΑΜ

Παρασκευή Μπαρτσίδη

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος MSc

Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 2: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμών Μαράθου, Γωνιών και Αστυρακίου Δήμου Μαλεβιζίου» της πράξης «Έργα Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Μαράθου, Γωνιών και Αστυρακίου Δήμου Μαλεβιζίου»

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Παροχή διευκρινήσεων 173 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 26/02/2020

Top