Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 14/02/2020

 Γάζι 13-2-2020
Αριθ. Πρωτ.: 2730
Αριθμ. Πρόσκλησης :4

Tην Δευτέρα 17-2-2020 και ώρα 18.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
1. Συμμετοχή του Δήμου Μαλεβιζίου στο 9ο ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – SUPER MARKET, που διοργανώνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 21 Μαρτίου 2020.
2. Έγκριση δαπάνης για αποκριάτικη εκδήλωση «ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 1.495,69 ευρώ.
3. Έγκριση δαπάνης για ηχητική κάλυψη για αποκριάτικη εκδήλωση «ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 1.240,00 ευρώ.
4. Έγκριση δαπάνης για ηχητική κάλυψη της αποκριάτικης εκδήλωσης ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 2020, προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00 ευρώ.
5. Έγκριση δαπάνης για αποκριάτικη εκδήλωση «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 3.987,84 ευρώ.
6. Έγκριση δαπάνης για ηχητική κάλυψη αποκριάτικης εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2020», προϋπολογισμού δαπάνης 620,00 ευρώ.
7. Έγκριση δαπάνης για διοργάνωση τελετών μνήμης Δήμου Μαλεβιζίου 2020.
8. Έγκριση δαπάνης για ηχητική κάλυψη παρελάσεων 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου στο Γάζι, προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 ευρώ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(δια του Αντιδημάρχου Γεωργίου Πετούση)
9. Γνωμοδότηση για το Β2 Στάδιο της Μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».
10. Υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας :2, «Δράση 4.c.un.1 : Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσιες υποδομές – OXE UNESCO», της Πράξης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ».
11. Υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας :2, «Δράση 4.c.un.1 : Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσιες υποδομές – OXE UNESCO», της Πράξης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΥΛΙΣΟΥ».
12. Υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας :2, «Δράση 4.c.un.1 : Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσιες υποδομές – OXE UNESCO», της Πράξης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥ».
13. Υποβολή πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας :2, «Δράση 4.c.un.1 : Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσιες υποδομές – OXE UNESCO», της Πράξης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ».

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(δια του Αντιδημάρχου Γρηγορίου Φασουλάκη)
14. Τροποποίηση της 299/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου» και ανασυγκρότηση Δ.Σ.
15. Συμπλήρωση της 324/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Τροποποίηση και συμπλήρωση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Α΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου», ως προς την ιδιότητα των μελών του Δ.Σ.
16. Συμπλήρωση της 326/2019 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Τροποποίηση και συμπλήρωση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Β΄Βάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Μαλεβιζίου», ως προς την ιδιότητα των μελών του Δ.Σ.
17. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Αυγής Ανδρουλάκη που χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης στην Αγία Πελαγία.
18. Έγκριση προσδιορισμού ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων (ΚΥΑ 11836/17.04.2018 (ΦΕΚ 1417/25.04.2018 τεύχος Β’).

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
(Δια του Αντιδημάρχου Χαράλαμπου Κουτσογιάννη).
19. Έγκριση της με αρ. 1/2020 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μαλεβιζίου που αφορά την συμπληρωματική κατανομή κρατικής επιχορήγησης 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαλεβιζίου, στις σχολικές επιτροπές Δήμου Μαλεβιζίου
20. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας, ιδιοκτησίας Μαρίνας και Μιχαήλ Κουράτορα.
21. Εξέταση αιτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας για παραχώρηση χρήσης χώρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας για εκδήλωση.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14/02/2020

Top