Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για Διευκρινήσεις ως προς την Προκήρυξη του έργου «Κατασκευή Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων & Ανάπλαση Πλατείας Ροδιάς»

Τετάρτη, 22/01/2020

Γάζι, 21/01/2020
ΑΡ ΠΡΩΤ : 1097

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την Προκήρυξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΟΔΙΑΣ»

 Σας ενημερώνουμε ότι στην Προκήρυξη του παραπάνω έργου η παράγραφος 2 διορθώνεται ως εξής : Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με προϋπολογισμό 606.312,51 , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  με προϋπολογισμό 158.502,51 , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα

                                                                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

                                                                               ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση του έργου με τίτλο: « Κατασκευή Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων & Ανάπλαση Πλατείας Ροδιάς»                                 

 

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Ανακοίνωση 346 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22/01/2020

Top