Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ανακοίνωση για ανάρτηση εντύπων ΤΕΥΔ που αφορά την Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Μαλεβιζίου»

Παρασκευή, 17/01/2020

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα έντυπα ΤΕΥΔ σε μορφή .doc και μορφή .pdf στα Τεύχη Προκήρυξης τα οποία εκ παραδρομής δεν αναρτήθηκαν αρχικά και που αφορά την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Μαλεβιζίου».

Σας παραθέτουμε το link όπου μπορείτε να βρείτε τα συνημμένα αρχεία του Διαγωνισμού:

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Μαλεβιζίου»

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17/01/2020

Top