Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση ένταξης στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Μαλεβιζίου

Τρίτη, 17/12/2019

Ενεργοποιεί το Μητρώο Εθελοντών ο Δήμος Μαλεβιζίου σε συνέχεια σχετικής ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης ομάδας εθελοντών στο Δήμο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί κατοίκους και δημότες του Δήμου που επιθυμούν να αποτελέσουν μέλη της ομάδας εθελοντών να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Δημιουργείται, έτσι, μητρώο εθελοντών στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.

Σκοπός της Οµάδας Εθελοντών, είναι η παροχή, δια μέσου των µελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τοµείς όπως όπως ενδεικτικά η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, ο πολιτισμός, ο αθλητισµός, η πολιτική προστασία, o καθαρισμός παραλιών και κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση, το διοικητικό έργο των τοπικών κοινοτήτων κ.α.

Υπεύθυνος της Οµάδας Εθελοντών είναι ο  Αντιδήµαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού κ. Χαράλαμπος Κουτσογιάννης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ομάδα Εθελοντών Δήμου Μαλεβιζίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Δήμου κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες, καθώς και στα ΚΕΠ Γαζίου, Κρουσώνα και Τυλίσου.

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 doc Αίτηση_Εθελοντή_2019 22 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17/12/2019

Top