Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Τετάρτη, 04/12/2019

Γάζι, 29/11/2019
Αριθ. πρωτ: 825
Πρόσκληση: 17

    Σας καλούμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019   και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010).

  1. Ορισμός προέδρου ως οικονομικός διαχειριστής του ΝΠΔΔ
  2. Ορισμός ημερήσιου ορίου συναλλαγών με web banking.
  3. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου 1ου ΔΣ Γαζίου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων
  4. Εξέταση αιτήματος μείωσης μισθώματος κυλικείου 2ου-3ου ΔΣ Γαζίου.
  5. Προγραμματισμός προμηθειών μέσων ατομικής προστασίας των σχολικών καθαριστριών της  Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μαλεβιζίου.

    Η   Πρόεδρος

            Επταμηνιτάκη Μαγδαληνή

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 04/12/2019

Top