Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Δευτέρα, 11/11/2019

Αριθ. Πρωτ. : 746

Πρόσκληση : 15

Σας καλούμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010).

  • Συγκρότηση σε σώμα της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου

Η Πρόεδρος

Επταμηνιτάκη Μαγδαληνή

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11/11/2019

Top