Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης (Οικονομική Επιτροπή) Κληροδοτήματος Εμμ. Μελισσείδη

Παρασκευή, 25/10/2019

Γάζι 25-10-2019
Αρ. Πρωτ: 21736
Αριθμ. Πρόσκλησης : 7

Αγαπητέ συνάδελφε, Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΚΕΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1. Τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου 52 τμ στην οδό Καλοκαιρινού.
2. Έγκριση για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΚ ΦΟΔΕΛΕ»
3. Έγκριση για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΦΟΔΕΛΕ».
4. Έγκριση για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ ΦΟΔΕΛΕ».
5. Έγκριση 2ου Πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)) της Επιτροπής Διαγωνισμού «Ασφαλτόστρωση δρόμου Φόδελε προς Μονή Αγ Παντελεήμονα».
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΦΟΔΕΛΕ».
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ ΦΟΔΕΛΕ».

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25/10/2019

Top