Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μελών και ψηφιακό αποθετήριο εφημερίδων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου

Παρασκευή, 16/08/2019

Λίγο πριν εκπνεύσει η θητεία της απερχόμενης δημοτικής αρχής και κατ’ επέκτασιν της Επιτροπής Εποπτείας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου, ολοκληρώθηκε και τίθεται σε εφαρμογή, το σύστημα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα μέλη και τους φίλους της Βιβλιοθήκης. Πρόκειται για τον Ανοικτό Δημόσιο Κατάλογο και το Ψηφιακό Αποθετήριο Εφημερίδων της Βιβλιοθήκης.
Συγκεκριμένα, παρέχεται ο Ανοικτός Δημόσιος Κατάλογος (Online Public Access Catalog – OPAC), ο οποίος αποτελεί ένα δημόσια προσπελάσιμο διαδικτυακό κατάλογο όπου αναζητούνται και παρουσιάζονται πληροφορίες για τα τεκμήρια που υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη και τα οποία έχουν ήδη καταλογογραφηθεί. Παράλληλα, παρέχεται η ηλεκτρονική πρόσβαση στο Ψηφιακό Αποθετήριο Εφημερίδων της Βιβλιοθήκης, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των έως τώρα ψηφιακών τεκμηρίων που εξασφαλίσθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή από διαφόρους φορείς και ιδρύματα για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Μαλεβιζίου.
Ο Ανοικτός Δημόσιος Κατάλογος που είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική διεύθυνση opac.malevizi.gov.gr. δίνει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, για την εκ ενημέρωση των μελών για τα νέα της Βιβλιοθήκης, τις νέες αφίξεις βιβλίων και άλλων τεκμηρίων, τη διαθεσιμότητα των τεκμηρίων, τη δυνατότητα κρατήσεων κ.α. Το ψηφιακό Αποθετήριο Εφημερίδων, στο οποίο πλοηγείται ο επισκέπτης από τον Ανοικτό Δημόσιο Κατάλογο, παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής περιήγησης στα διαθέσιμα ψηφιακά αρχεία, με βάση τον τίτλο των εφημερίδων, τα φύλλα των οποίων παρατίθενται με χρονολογική σειρά. Σε πρώτη φάση παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικού “ξεφυλλίσματος” των εφημερίδων, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες πιστεύεται ότι θα είναι διαθέσιμα και τα σχετικά πεδία αναζήτησης.
Στο ψηφιακό αποθετήριο είναι προσβάσιμο μέχρι στιγμής το σύνολο των διαθέσιμων 27.355 σελίδων και των 8. 733 φύλλων των κρητικών εφημερίδων Μίνως (1881-1888), Ηράκλειον (1893-1896), Ίδη (1908-1939), Νέα Εφημερίς (1917-1925) Νέα Γενεά (1924 -1933), Η Δράσις (1932-1969) και τα Κρητικά Νέα (1933-1941), οι οποίες σώζονται σε άριστη κατάσταση, αν και όχι σε πλήρη σειρά.
Στόχο των ανθρώπων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης αποτελεί η πλήρης ψηφιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων, σε φυσική μορφή, εφημερίδων της, οι οποίες σώζονται σε πλήρη μορφή, όπως “Η Δράσις” , “Η Τόλμη, ο “Ελεύθερος Τύπος” κ.α. που αποτελούν ως γνωστόν δωρεές των εκδοτών τους.
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησε η ψηφιοποίηση του παλαιού αρχείου των οικισμών του Δήμου Μαλεβιζίου, στο βαθμό που αυτό μεταφέρθηκε προς φύλαξη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, και είναι διαθέσιμο, αν και ακόμη αταξινόμητο, στους μελετητές.
Αναλυτικότερα, ο Ανοικτός Δημόσιος Κατάλογος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου παρέχει διαδικτυακά, στους επισκέπτες και τα μέλη της Βιβλιοθήκης, τις παρακάτω Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Υπηρεσίες Μη Εγγεγραμμένων Επισκεπτών
• Προβολή τεκμηρίων ανά συλλογή της βιβλιοθήκης
• Αναζήτηση στο Δημόσιο Κατάλογο της βιβλιοθήκης, βάση πολλαπλών πεδίων (π.χ. Τίτλος, Θέμα, Συγγραφέας, Εκδότης, Τόπος Έκδοσης, Ημερομηνίας Έκδοσης, ISBN, πεδία του προτύπου UNIMARC) με δυνατότητα χρήσης Boolean τελεστών ΚΑΙ (AND), Ή (OR), ΌΧΙ (NOT) και τη δυνατότητα καθορισμού της ταξινόμηση η οποία θα εφαρμοστεί στα αποτελέσματα αναζήτησης (π.χ. βάση τίτλου, συγγραφέα, σχετικότητας με την αναζήτηση κλπ.)
• Εκτενής προβολή βιβλιογραφικών πληροφοριών των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης από την οποία υπάρχει δυνατότητα να γίνεται αναζήτηση βάση κάποιου από τα αναγραφόμενα πεδία στο προβαλλόμενο τεκμήριο.
• Προβολή ιστορικού αναζητήσεων (συνεδρίας)
• Χρήση «καλαθιού» για επιλογή τεκμηρίων (συνεδρίας)
• Προβολή δημόσιων λιστών
• Προβολή επισημειώσεων (Tags)
• Ηλεκτρονική επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη

Υπηρεσίες Εγγεγραμένων Μελών
• Όλες οι υπηρεσίες των μη εγγεγραμμένων επισκεπτών
• Διαχείριση λογαριασμού/προφίλ
• Προβολή δανεισμένων τεκμηρίων
• Προβολή καθυστερημένων τεκμηρίων
• Πραγματοποίηση κρατήσεων για τεκμήρια της βιβλιοθήκης
• Προβολή κατάστασης κρατήσεων
• Αποθήκευση και προβολή ιστορικού αναζητήσεων
• Προβολή ιστορικού αναγνωσμένων τεκμηρίων
• Δημιουργία πολλαπλών εξατομικευμένων λιστών (δημόσιες ή ιδιωτικές) με τεκμήρια της βιβλιοθήκης.
• Δημιουργία επισημειώσεων (Tags) σε τεκμήρια
• Δημιουργία σημειώσεων (Notes) σε τεκμήρια

Ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εποπτείας Κώστας Τριγώνης εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στον υπεύθυνο λειτουργίας και τους εργαζομένους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου, καθώς και στους ανθρώπους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δήμου για την συμβολή τους και σε αυτή τη σημαντική δράση της Βιβλιοθήκης.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18/11/2019

Top