Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης κληροδοτήματος Εμμ. Μελισσείδη

Τρίτη, 09/07/2019

Γάζι 05 / 07 / 2019
Αρ. Πρωτ: 13963
Αριθμ. Πρόσκλησης : 6

Αγαπητέ συνάδελφε, Τρίτη 09-07-2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1. Έγκριση 1ου πρακτικού (Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Φόδελε προς Μονή Αγ. Παντελεήμονα».

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 09/07/2019

Top