Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης κληροδοτήματος Εμμ. Μελισσείδη

Τρίτη, 25/06/2019

Γάζι, 20/06/2019
Αρ. Πρωτ: 12879
Αριθμ. Πρόσκλησης : 5

Αγαπητέ συνάδελφε, Τρίτη 25-06-2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη έτους 2018.
2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Μελισσείδη έτους 2019 (Πρώτη)

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 25/06/2019

Top