Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Απολογισμός –Ισολογισμός Κληροδοτήματος Μελισσείδη έτους 2017

Τρίτη, 14/05/2019

Η  Επιτροπή Διαχείρισης  του Κληροδοτήματος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗ ΣΤΗΝ 1/14-2-2018 Συνεδρίασή της , με την 2/2018 απόφαση, εγκρίνει τον Απολογισμό –Ισολογισμό έτους 2017 του Κληροδοτήματος.

Η παρούσα απόφαση είναι αναρτημένη στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ :   7ΤΛΥΩΛΣ-Μ5Θ) και  αναρτάται  στην ιστοσελίδα του Δήμου,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 59 του Ν.4182/2013.

                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                     Κύρκος Αθανάσιος

Σχετικά αρχεία

# Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος Αρχείου
1 pdf Απολογισμός - Ισολογισμός Κληροδοτήματος Μελισσείδη 2017 776 KB

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14/05/2019

Top