Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΕΡΓΟ : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Παρασκευή, 10/08/2018

ΕΡΓΟ : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»


Xρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» ΕΣΠΑ, άξονας προτεραιότητας 3 «Eνίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη».
Προϋπολογισμός πράξης: 4.030.000,00€
Κύριος στόχος πράξης: Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην εκπαίδευση
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Σε ΚΦ χώρο εντός σχεδίου Γαζίου (π.ε.22)

 

Τελευταία τροποποίηση:

Top