Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Πέμπτη, 04/01/2018

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000312 και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Ο προϋπολογισμός της Εργολαβικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.266.169,63 Ευρώ (με αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.).

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) θα κατασκευαστεί εκτός του οικισμού Αγίας Πελαγίας Δ. Δ. Αχλάδας Δήμου Μαλεβιζίου, στην περιοχή «Κουταβάς» ή «Πλύστρες», σε έκταση συνολικού εμβαδού 12.667,50 m2.

Περιγραφή του υποέργου 1: Το έργο αφορά την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 14.020 ισοδύναμων κατοίκων στην 20ετία. Η ΕΕΛ θα εξυπηρετεί τις περιοχές της Αγ. Πελαγίας, της Λυγαριάς και του Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου.

Τελευταία τροποποίηση:

Χωρίς κατηγορία

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020

Πέμπτη, 04/01/2018

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000312 και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Ο προϋπολογισμός της Εργολαβικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.266.169,63 Ευρώ (με αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.).

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) θα κατασκευαστεί εκτός του οικισμού Αγίας Πελαγίας Δ. Δ. Αχλάδας Δήμου Μαλεβιζίου, στην περιοχή «Κουταβάς» ή «Πλύστρες», σε έκταση συνολικού εμβαδού 12.667,50 m2.

Περιγραφή του υποέργου 1: Το έργο αφορά την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 14.020 ισοδύναμων κατοίκων στην 20ετία. Η ΕΕΛ θα εξυπηρετεί τις περιοχές της Αγ. Πελαγίας, της Λυγαριάς και του Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου.

Τελευταία τροποποίηση:

Top