Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΥΑΜ “

Πέμπτη, 23/01/2014

Γάζι 22-01-2014
Αριθμός πρωτ. 1443

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  ότ ι,  εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η «προμήθεια γάλακτος για τους υπαλλήλους του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και του νομικού προσώπου Δ.Ε.Υ.Α.Μ» για τη διάρκεια ενός έτους.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα  16.838,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30η Ιανουαρίου του 2014, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 (έναρξη) μέχρι 11.00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Γάζι, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.
Η προμήθεια αφορά 13.547 κουτιά(410γρ) γάλα αγελαδινό, εβαπορέ, πλήρες.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του υπό προμήθεια γάλακτος, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το εμπορικό επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες – μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 παρ. 1 ήτοι :
• Φυσικά και νομικά πρόσωπα
• Συνεταιρισμοί
• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (χωρίς φπα) και είναι 745,08€ και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα να είναι τουλάχιστον 120 ημέρες .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, μετά από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Παντερής Γεώργιος τηλ. 2813 400697.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (497 KB)
Τεύχη Προκήρυξης

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 04/03/2019

Top