Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ”

Παρασκευή, 22/02/2013

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της 1/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.713,90€, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. (έναρξη) μέχρι 11:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν Εγγυητική Συμμετοχής ποσού 2.996,50€
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.malevizi.gr και από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες : Δασκαλάκη Καλλιόπη τηλ 2813 400652, Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση:

Top