Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Προμήθεια οικοδομικών υλικών και άλλων δομικών υλικών για λοιπές κατασκευές”

Παρασκευή, 22/02/2013

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και άλλων δομικών υλικών για λοιπές κατασκευές» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της 02/2013 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.

Ο δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.590,90€, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν εγγυητική συμμετοχής αξίας 2.991,50
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.malevizi.gr και από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες : Δασκαλάκη Καλλιόπη τηλ 2813 400652, Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση:

Top