Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Έγκριση αλλαγής τιμολογίου τελών ύδρευσης Δήμου Μαλεβιζίου

Τετάρτη, 09/01/2013

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 483/2012 απόφαση του εγκρίνει την Αλλαγή τιμολογίου τελών ύδρευσης Δήμου Μαλεβιζίου (232/2012 απόφαση ΔΕΥΑΜ).
Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006, έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (απόφ.: 483/2012 ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΛΣ-ΨΨ4). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

 

Τελευταία τροποποίηση:

Top