Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

Χωρίς κατηγορία

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού του υποέργου 1: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ της πράξης: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»

Παρασκευή, 02/11/2012

Γάζι : 2/11/2012
Αρ. Πρωτ. : 4305
Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 221/2012 απόφ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, εγκρίνεται η επανάληψη της δημοπρασίας του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού ορίστηκε η Παρασκευή 09/11/2012 και ώρα 10:00πμ στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι την Τετάρτη 7-11-2012 (άρθρο 18 της διακήρυξης)

Ο Γενικός Δ/ντης της ΔΕΥΑΜ

 

Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης
Σχετικά αρχεία :

 

Τελευταία τροποποίηση:

Top