Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΕΣΣΩΝ”

Τρίτη, 24/07/2012

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012
Σας ενημερώνουμε ότι για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για την <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΕΣΣΩΝ>> απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών & η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 1626,00 €.

Τελευταία τροποποίηση:

Top