Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας, αρίθμησης οδών, πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων ΚΟΚ” (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ)

Πέμπτη, 28/07/2011

Γάζι 27/07/2011
Αριθμ. Πρωτ.: 21301

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας, αρίθμησης οδών, πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων ΚΟΚ» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της 44/2011 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ο δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η Αυγούστου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.malevizi.gr και από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες : Γρηγοράκη Μαρία τηλ 2813 400654 Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ.71414, Γάζι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Σχετικά αρχεία :
Τεύχη Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση:

Top