Δήμος Μαλεβιζίου - Municipality of Malevizi

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»

Τρίτη, 21/06/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την
«Προμήθεια & Τοποθέτηση Αιθουσών Διδασκαλίας» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της υπ` αριθμόν 11/2011 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , που αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση μίας (1) μίας αίθουσας διδασκαλίας τύπου Α` ελαφριάς προκατασκευής – αυτοφερόμενης (ολόσωμης μορφής) , διαστάσεων 6,00 μ. Χ 6,00 μ. καθώς επίσης και τη βάση έδρασης της , η οποία θα τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο του παραρτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου . Η αίθουσα διδασκαλίας και η βάση έδρασης έχουν τεχνικές προδιαγραφές εγκεκριμένες από τον ΟΣΚ και αναλύονται πλήρως στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.

H δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.600,00 €, (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και οποιασδήποτε άλλης μορφής έξοδα όπως π.χ. μεταφορικά κ.τ.λ.) .

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από έσοδα του Δήμου έτους 2011.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η Ιουλίου 2011 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαλεβιζίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες καθώς και τα τεύχη των τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης του διαγωνισμού θα δίνονται καθημερινά από τον Δήμο Μαλεβιζίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 2813-400650 , Διεύθυνση : Δήμος Μαλεβιζίου, Τεχνική Υπηρεσία, Πλατεία Μιχαήλ Κατσαμάνη, Τ.Κ.714 14, Γάζι-Κρήτης και από την ιστοσελίδα του Δήμου : www.malevizi.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σχετικά Αρχεία :

Τεύχη Διαγωνισμού

Τελευταία τροποποίηση:

Top